11/2021

Zawezwanie do próby ugodowej – rozstrzygnięcie SN

Każde wezwanie do ugody przerywa bieg przedawnienia, bez względu na cel uznał Sąd Najwyższy. Instytucja zawezwania do zawarcia ugody była (i jest) nadużywana. Masowość tego zjawiska prowadzi do systemowego poważnego wydłużania ustawowych terminów przedawnienia roszczeń. Izba Cywilna Sądu Najwyższego uznała, iż nie jest istotne dla sądu, czy strona postępowania cywilnego chciała ominąć prawo, wzywając do próby […]