07/2015

Zmiany w k.p.c. oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 8 lipca 2015 roku ogłoszono nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W myśl nowego przepisu sąd z urzędu będzie zwracał stronie połowę uiszczonej opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowe. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o […]

KUP a nagrody i premie z zysku firmy

W dniu 22 czerwca 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika (sygn. akt II FPS 3/15). Uchwała została podjęta w związku z rozbieżnymi orzeczeniami, jakie zapadały odnośnie powyższego tematu. […]