07/2017

Postanowienie dowodowe sądu w procesie cywilnym

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje wymogi formalne postanowienia dowodowego. Powszechny w orzecznictwie jest jednak pogląd, w myśl którego przeprowadzenie przez sąd dowodu bez wydania postanowienia dowodowego nie stanowi w zasadzie uchybienia procesowego mogącego mieć wpływ na wynik sprawy – wskazał Sąd Najwyższy w postanowienie z 19.01.2017 r., sygn. akt II CSK 459/15. W orzecznictwie sądów za […]

O wydziedziczeniu…

Jeśli spadkodawca w testamencie wydziedzicza córkę z powodu niedopełnienia przez nią obowiązków rodzinnych, w sytuacji gdy sam przez wiele lat nie starał się nawiązać z nią więzi, to takie wydziedziczenie jest bezskuteczne – wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 19.01.2017 r., sygn. akt VI ACa 1697/15. Zgodnie z art. 1008 k.c. wydziedziczenie polega […]