Prokuratura i Prawo

  1. „Procesowa kontrola postępowania przygotowawczego”, Prokuratura i Prawo nr 9/2006
  2. „Wypadek mniejszej wagi w prawie karnym uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda”, Prokuratura i Prawo nr 7-8/2008 
  3. „Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa karnoskarbowego”, Prokuratura i Prawo nr 5/2010 
  4. “O usiłowaniu przestępstwa karnoskarbowego”, Prokuratura i Prawo nr 7-8/2012
  5. „Z problematyki odsetek w postępowaniu karnoskarbowym”, Prokuratura i Prawo nr 2/2014