Odszkodowania

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących uzyskania odszkodowań i/lub zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów. W ramach tej specjalizacji Kancelaria m.in. sporządza opinie prawne dotyczące określenia przysługujących roszczeń i określające szanse uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia, formułuje roszczenia, reprezentuje Klientów w negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych aż do prawomocnego zakończenia postępowania.