01/2016

Włochy: 100 EUR łapówki od pijanego kierowcy to nie korupcja

Zaoferowanie 100 euro łapówki przez kierowcę policjantowi po to, by nie wystawiał mandatu za jazdę pod wpływem alkoholu nie jest korupcją- orzekł włoski Sąd Najwyższy. Uznał, że kwota ta nie jest wystarczająco „poważna”. Według włoskich sędziów, których orzeczenie cytują media, postępowania kierowcy nie można uznać za karalne, jeśli zaproponowana suma nie jest wysoka, a ponadto […]

Odsetki ustawowe – zmiany od 1 stycznia 2016 roku

Poczynając od dnia 1 stycznia 2016 roku wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym, natomiast odsetki za opóźnienie to 7% rocznie. Ponadto od początku roku mamy nowe zasady obliczania odsetek ustawowych i za opóźnienie — i tak zgodnie z art. 359 par 2 k.c. odsetki ustawowe równe są sumie stopy referencyjnej NBP + 3,5 […]

Z wokandy Trybunału w Strasburgu

1. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 stycznia 2016 roku uznał, iż nieobecność obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania przez policję w postępowaniu przygotowawczym sprawiła, iż całe postępowanie karne odbyło się z naruszeniem zasad rzetelnego procesu ( art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. c) Konwencji). Trybunał wskazał w szczególności, iż pomoc obrońcy […]