05/2018

Należyta staranność w VAT

Zauważyć należy, iż choć ustawa o podatku od towarów i usług od 2015 roku posługuje się określeniem „należyta staranność” w żaden sposób go jednak nie definiuje, co w praktyce rodzi poważne problemy, zwłaszcza dla uczciwych podatników którzy padną ofiarą oszustwa podatkowego. W dniu 25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło zbiór zasad, do których należy […]