Przegląd Sądowy

  • „Zakres związania sądu karnego decyzją podatkową”  (Przegląd Sądowy, nr 4/2013)