06/2020

Milion złotych zadośćuczynienia

Sąd Najwyższy uznał, iż w świetle art. 430 k.c., jeżeli sprawca działał w celu osobistym (dla korzyści osobistej), a wykonywanie powierzonej czynności służbowej umożliwiło mu wyrządzenie szkody, zwierzchnik nie może skutecznie podnieść zarzutu, że podwładny wyrządził szkodę tylko przy sposobności (przy okazji) realizacji powierzonych zadań (wyrok z 31 marca 2020 roku, sygn. akt II CSK 124/19). […]