07/2013

Bezczynność organu administracji publicznej

Często się zdarza, iż organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe nie załatwiają sprawy w ustawowych terminach przewidzianych w k.p.a. lub o.p.  Co wówczas ma począć Podatnik?  Na podstawie art. 52 § 1 p.p.s.a. można wnieść skargę do WSA, ale pod warunkiem wyczerpania środków zaskarżenia (jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w […]