Sprawy karne i karnoskarbowe

Obejmuje doradztwo oraz reprezentację zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego we wszystkich sprawach o wykroczenia, przestępstwa powszechne i karnoskarbowe, w tym przestępstw oszustwa i oszustwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy, ze szczególnym uwzględnieniem członków zarządu spółek i innych osób oskarżanych o takie przestępstwa. Nadto obejmuje sporządzanie wszelkich pism w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków o umorzenie postępowania, zażaleń apelacji, kasacji oraz wniosków w postępowaniu wykonawczym (o warunkowe odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Specjalizacja obejmuje udział w postępowaniach o stosowanie środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania oraz reprezentowanie w procesie karnym oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.