12/2020

Niealimentacja – reprezentacja małoletniego

Generalnie rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym, ale wyjątkiem są sprawy o niealimentację. Konsekwencją podjęcia uchwały z z 30 września 2010 roku (I KZP 10/10). jest to, iż rodzic małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym także w postępowaniu z oskarżenia prywatnego, […]