Palestra

  1. „Nabycie prawa do posiadania obrońcy, a instytucja przedstawienia zarzutów”, Palestra nr 3-4/2011
  2. “Udział podejrzanego i jego obrońcy w postępowaniu zażaleniowym na etapie postępowania przygotowawczego”, Palestra 9-10/2011