03/2014

TSUE rozstrzygnie o odliczeniu VAT od dostawy towarów przy braku tożsamości rzeczywistego sprzedawcy

W dniu 6 marca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytanie prejudycjalne dotyczące dostaw towarów dokonywanych przez podmioty, których tożsamości nie zdołano ustalić (sygn. akt I FSK 516/13). TSUE rozstrzygnie, czy zgodnie z Szóstą Dyrektywą Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r., w sytuacji gdy ani podatnik, ani […]