10/2021

Zmiana w prawie: sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

W dniu 19 września 2021 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1090) zmieniająca Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona możliwość sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej, obok dotychczasowej formy sprzedaży – tradycyjnego […]