08/2013

Przepisy o “nieujawnionych przychodach” niezgodne z Konstytucją

W dniu 18 lipca 2013 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił długo oczekiwany wyrok w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów, sygn. SK 18/09, w którym zakwestionował zgodność z ustawą zasadniczą przepisy regulujące opodatkowanie tzw. przychodów nieujawnionych. Trybunał orzekł jednak, że przepis pozwalający na nałożenie 75-proc stawki podatku na dochód z nieujawnionego źródła jest zgodny z Konstytucją RP. Jego […]