11/2014

Jeśli polski system wymiaru sprawiedliwości zawiedzie…

Zdarzają się w naszym kraju przypadki, w którym, szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości nie spełnia pokładanych w nim nadziei, jest niewydolny, zaś wydane rozstrzygnięcia są niesatysakcjonujące. W sprawach indywidualnych, zarówno osób fizycznych jak i prawnych (oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) pojawia się możliwość weryfikacji takich ostatecznych rozstrzygnięć przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dalej […]

Polska po raz kolejny przegrała w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 6 listopada 2014 roku stwierdził, iż Polska naruszyła prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego ze względu na zbyt długie i niewystarczająco uzasadnione stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu karnym (wyroku Trybunału z 6 listopada 2014 r. w sprawie nr 9916/13, Mierzejewski przeciwko Polsce). Sprawa dotyczyła Polaka, który w 2010 […]