05/2013

Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

W dniu 20 maja 2013 roku, Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę, w myślę której: 1. Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) jest […]

Wartość nieruchomości a zachowek

Stan faktyczny był w niniejszej sprawie nieskomplikowany. Otóż pozwany nabył po ojcu w całości, na podstawie testamentu notarialnego,  nieruchomość – gospodarstwo rolne. Rzecz miała miejsce w dniu 27 listopada 2004 roku. Wówczas, co jest w sprawie bezsporne, nieruchomość  była warta 427 000 zł.  Oprócz pozwanego do spadku była uprawniona dwójka pozostałych dzieci spadkodawcy. O ile z bratem Pozwany […]