07/2020

Brak skargi uprawnionego organu

Rzadką, acz ciekawą kwestię procedurlaną (art 17 par 1 pkt 9 k.p.k.) rozważał Sąd Najwyższy i uznał, że złożenie przez prokuratora oświadczenia o zatwierdzeniu aktu oskarżenia sporządzonego przez Urząd Celny i wniesienie go ponownie nie wyeliminowało przeszkody i dalej nie można było prowadzić postępowania – patrz postanowienie z 20 lutego 2020 roku (sygn akt III […]