11/2022

Prowadzenie działalności gospodarczej – pozytywna dla przedsiębiorców wykładnia sądowa

Warto pamiętać, iż obowiązek składkowy (ZUS) dotyczy firmy, która faktycznie wykonuje działalność a nie jest tylko zarejestrowana w CEiGD. Już w wyroku NSA z 30 marca 1994 r., SA/Ł 224/93, LexPolonica nr 299775) przyjęto, że działalność gospodarcza jest faktem i kategorią obiektywną. W tym sensie nie ma i nie może mieć znaczenia, że określony podmiot […]