Jurysta

  1. „Uzasadnienie wyroku jako podstawa zarzutu w polskim k.p.k.”, Jurysta nr 5/2007 
  2. „Czyn ciągły a przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przegląd orzecznictwa”, Jurysta nr 12/2007
  3. „Dolegliwości sprzedawców i nabywców oleju opałowego”, Jurysta nr 10/2008