07/2021

Zaciąganie zobowiązań przez współmałżonka, bez zgody drugiego

Co do zasady, małżonkowie mają swobodę w zaciąganiu zobowiązań. Ważności np. umowy pożyczki czy kredytu, nie podważy zatem brak zgody i wiedzy drugiego z nich o jej zawarciu. Obowiązujące przepisy wskazują, iż zgody małżonka wymagają generalnie czynności, których przedmiotem są nieruchomości oraz czynności nieodpłatne (art. 37 § 1 k.r.o.), Brak zgody współmałżonka, nie niweczy zatem […]