04/2021

Alimenty od byłego małżonka

Zasady przyznawania alimentów od byłego współmałżonka wynikają z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Są one różne w zależności od tego, czy sąd w wyroku rozwodowym uznał jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym ma istotne znaczenie tak dla istnienia, jak i zakresu obowiązku alimentacyjnego. W szczególności uprawnienie […]