08/2020

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 7 maja 2020 r. wyrok w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics. Sprawa dotyczyła kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. To zagadnienie cały czas budzi istotne wątpliwości interpretacyjne szczególnie w Polsce. TSUE odpowiedział na pytanie, czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej […]