06/2013

Podatnik musi mieć pewność…

czy doszło do przerwania biegu przedawnienia jego zobowiązania podatkowego czy też nie? Organ podatkowy musi zawiadomić podatnika o wszczęciu egzekucji, zanim jeszcze upłynie termin przedawnienia podatku – tak stwierdził w dniu 3 czerwca 2013 roku w uchwale w składzie siedmioosobowym Naczelny Sąd Administracyjny. W przeciwnym razie podatek się przedawni.  NSA zajął w uchwale identyczne stanowisko, […]