12/2019

Biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą

Biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrok oparty na jego wadliwej opinii – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V Aca 266/18). Wyrok ma charakter precedensowy. Dotychczas powszechnie uznawano, że za skutki wydania wadliwego wyroku odpowiada jedynie Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa sądu (w przypadku gdyby udało […]