02/2017

Zwrot podatku VAT 2017

Podatek VAT powinien być dla przedsiębiorcy neutralny. W praktyce okazuje się, iż tak nie jest. Wynika to jednak nie tylko z wadliwych przepisów. Duże znaczenie ma bowiem praktyka organów podatkowych i wytycznych Ministra ds. finansów publicznych. Jeśli w toku prowadzonej działalności gospodarczej okaże się, że podatek VAT naliczony jest wyższy niż podatek VAT należny, to […]