08/2015

Adwokat w Urzędzie Patentowym

W dniu 27 sierpnia 2015 Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

In dubio pro tributario

W dniu 5 sierpnia 2015 roku, w ostatnim dniu urzędowania, Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą do Ordynacji podatkowej klauzulę in dubio pro tributario, zgodnie z pierwotną wersją nowelizacji przygotowaną przez Prezydenta.

Informacja

Większość sprzedawców oleju napędowego grzewczego w kraju oczekuje na wynik wniosku złożonego w trybie prejudycjalnym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) w dniu 5 września 2014 r.– ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu. Sprawa została zarejestrowana w Trybunale pod sygn. akt C-418/14 i na poniższej […]

Wzmocnienie prawa do obrony w k.p.s.w.

W dniu 18 czerwca 2015 roku opublikowano ustawę z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U., poz. 841). Nowelizacja kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia znosi dotychczasowe ograniczenia w zakresie prawa do obrony. Zgodnie ze zmianami art. 4 oraz art. 38 k.p.s.w., rozszerza się zakres […]