Orzecznictwo Sądów Polskich

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2008 r., II KK 347/07, OSP nr 4/2009
  2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2008 r., II KK 79/08, OSP 3/2010
  3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2008 r., V KK 237/08, OSP nr 1/2011 
  4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2009 r., V KK 221/09, OSP nr 4/2011
  5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II KK 214/10, OSP nr 1/2012
  6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., V KK 327/11, OSP, nr 7-8/2012,