12/2017

Kara umowna w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego

W wyroku z 19.10.2017 r., V ACa 147/17, LEX nr 2402441, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmieniając wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, podwyższył karę umowną z 2000 zł do 5000 zł, przyjmując, iż obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi do zniweczenia celu, jakiemu ze swej istoty ma służyć ta […]