12/2013

Zmiany w podatku VAT 2014 – wybrane kwestie

Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać przepisy zmieniające istotnie ustawę o podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną dotychczasowe regulacje dotyczące tak fundamentalnych kwestii, jak:   – moment powstania obowiązku podatkowego (Zniknie termin 7 dni na wystawienie faktury, który był jednocześnie momentem powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi, bądź […]