11/2020

Dostęp do decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze

Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej można żądać odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia, a prokuratura ma obowiązek taki dokument wydać – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Wyrok WSA w Łodzi z 12.05.2020 r., II SAB/Łd 18/20). Dostęp do informacji publicznej obejmuje treść danej informacji, a ten może być realizowany w różnych […]