Sprawy i postępowania podatkowe

Prawo i postępowania podatkoweUsługi kancelarii obejmują pomoc prawną w zakresie podatku akcyzowego, ze szczególnym uwzględnieniem branży paliwowej, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w tym w szczególności przygotowywanie opinii prawnych, prowadzenie postępowań przed organami podatkowymi i celnymi, przygotowywanie projektów wystąpień do urzędów celnych i skarbowych, przygotowywanie wniosków o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

Nadto reprezentacja Klienta w postępowaniach kontrolnych i podatkowych przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego czy też Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej, Dyrektorem Izby Celnej czy Dyrektorem Izby Skarbowej.

W zakresie postępowania w przedmiocie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych pomoc kancelarii adwokackiej Lege Artis obejmuje wszelkie aspekty opodatkowania sankcyjną – 75% stawką podatku oraz wszystkie jego etapy, w tym także postępowanie egzekucyjne.