09/2021

Roszczenie frankowicza w postępowaniu apelacyjnym

Żądanie unieważnienia wzorca umowy nie jest tożsame z żądaniem unieważnienia całej umowy według art. 58 kc – orzekł 15 września 2020 r. w uchwale trzech sędziów Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 87/19 rozpoznając pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie kredytu hipotecznego zaciągniętego nominalnie we frankach szwajcarskich, a wypłaconych w złotówkach. Przy rozpoznawaniu apelacji […]