02/2019

Zgoda sądu jest konieczna, gdy rodzice kupują mieszkanie dla dziecka

Rodzice bez zezwolenia sądu opiekuńczego nie mogą nabywać dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży. Zwłaszcza wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej – tak uznał Sąd Najwyższy w uchwałe z 15 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 85/18, Sąd Najwyższy przypomniał, że […]