06/2012

Oleje smarowe a podatek akcyzowy

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów smarowych wykorzystywanych w inny sposób niż paliwa silnikowe lub grzewcze budziły wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przy czym w zasadzie nie kwestionowano dotychczas poglądu wynikającego ze stosowania przepisów obu dyrektyw energetycznej i horyzontalnej (odpowiednio Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów […]

Nabywanie cudzych wierzytleności a VAT

Płacić VAT od nabytej wierzytelności, czy też nie? A jeżeli tak to od jakiej podatawy wyliczyć podatek: nominalej wartości wierzytelności, dyskonta czy też faktycznie otrzymanych od dłużnika środków? Wszelkie spory, jak się wydaje, przeciął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 marca 2012 roku (I FPS 5/11), w którym przyjęto, iż transakcja nabycia na […]