Piotr Lewczyk

Piotr Lewczyk – jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz kurs prawa niemieckiego w Szkole Prawa Niemieckiego (we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster) oraz kurs prawa ukraińskiego w Szkole Prawa Ukraińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (we współpracy z Uniwersytetem Narodowym Akademią Kijowsko-Mohylańską i Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki.)

Był aplikantem prokuratorskim, a następnie aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Aplikację ukończył z oceną bardzo dobrą. Przez szereg lat współpracował z liczącymi się krajowymi kancelariami prawnymi.

Koncentruje się na doradztwie w dziedzinach prawa karnego, prawa podatkowego, w szczególności postępowań podatkowych.

Autor licznych publikacji naukowych w prasie prawniczej z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz karnoskarbowego. Włada biegle językiem angielskim, niemieckim i ukraińskim i w stopniu podstawowym po hiszpańsku i francusku.

email: piotr@kancelaria-lewczyk.pl