08/2018

WSA: Brak adresu ePUAP nie dyskwalifikuje pełnomocnictwa

Jeżeli profesjonalny pełnomocnik nie posiada konta ePUAP i nie wskaże go w pełnomocnictwie, to dokument ten nie spełnia wymogów formalnych. Braki nie uniemożliwiają jednak nadania sprawie biegu. Należy natomiast dokonywać doręczeń pocztą tradycyjną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 679/18. Stan faktyczny: Radca […]