10/2014

Niekonstytucyjny przepis a praktyka sądowa

Przepis uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP, który traci moc obowiązującą w odroczonym terminie, stosuje się do roszczeń wytoczonych do czasu utraty jego mocy obowiązującej – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale 3 sędziów z 16 dnia października 2014 roku, sygn. akt III CZP 67/14. Często zdarza się, iż Trybunał Konstytucyjny w Polsce […]

Czwarta ustawa deregulacyjna w Sejmie

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki celem projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest wprowadzenie ponad 40 kolejnych ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym. Rada Ministrów przyjęła dokument 10 czerwca 2014 roku. Projekt jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano już łącznie […]