01/2023

Umowa zamiany w podatku VAT i PCC

Obrót gospodarczy (profesjonalny) co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest natomiast wolny od podatku od czynności cywilnoprawnych. Z kolei obrót prywatny zasadniczo podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych – jest natomiast wolny od podatku od towarów i usług. Powyższe wyłączenie jest wyrazem odrębnych zasad opodatkowania obrotu gospodarczego (profesjonalnego) i prywatnego. Stanowi […]