Paliwa Płynne

  • „Wybrane zagadnienia odpowiedzialności sprzedawców paliw płynnych w świetle orzecznictwa”, Paliwa Płynne nr 3/2009