12/2015

Zmiany w ordynacji podatkowej

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1649) wprowadza ponad 170 nowych rozwiązań. Istotne zmiany obejmują m.in. należności traktowane według ordynacji podatkowej na równi z zaległością podatkową, a także instytucję zwrotu nadpłaty oraz sposób naliczania i wysokość odsetek za zwłokę. Od […]

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych

Na rok 2016 planowana jest kolejna nowelizacja Ordynacji podatkowej, która zakłada m.in. wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji we wszystkich sprawach podatkowych. Co ważne pełnomocnictwo ogólne będzie składane tylko raz. Nie trzeba będzie składać, jak było do tej pory, pełnomocnictwa do każdej sprawy. Od 1 stycznia 2016 roku pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych ma być udzielane […]