Przyczynienie się do wypadku – przyczyną zmniejszenia zadośćuczynienia

Nieostrożne przechodzenie przez jezdnię oznacza przyczynienie się do wypadku – tak uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 6.12.2017 r., I ACa 482/17, LEX nr 2439557.

Jeśli biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych ustali, że pieszy nie zachował szczególnej ostrożności w trakcie przekroczenia jezdni w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz nie ustąpił pierwszeństwa pojazdu to należy uznać, iż przyczynił się do wypadku (np. poprzez niezachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przekroczenia jezdni w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz nieustąpieniem pierwszeństwa pojazdu).

To z kolei oznacza, iż sąd na podstawie art. 362 k.c. odpowiednio zmniejszy odszkodowanie lub zadośćuczynienie (jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron).