Odsetki ustawowe – zmiany od 1 stycznia 2016 roku

Poczynając od dnia 1 stycznia 2016 roku wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym, natomiast odsetki za opóźnienie to 7% rocznie.

Ponadto od początku roku mamy nowe zasady obliczania odsetek ustawowych i za opóźnienie — i tak zgodnie z art. 359 par 2 k.c. odsetki ustawowe równe są sumie stopy referencyjnej NBP + 3,5 %, przy czym maksymalna wysokość odsetek wynikających z umowy nie może przekraczać dwukrotności tej wartości (tj. nie więcej niż 10% rocznie). Natomiast odsetki za opóźnienie (art. 481 par 2 k.c.) to stopa referencyjna NBP + 5,5 %, zaś odsetki maksymalne za opóźnienie nie mogą przekraczać dwukrotności tej wartości (tj. nie więcej niż 14%).

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 2016 r. poz. 46);
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (M.P. z 2016 r. poz. 47).

Poprzednio obowiązywały odsetki ustawowe w wysokości:
okres: od 23.12.2014 do 31.12.2015 – 8% rocznie, podstawa prawna: (Dz. U. z 2014 r. poz. 1858)
okres: od 15.12.2008 do 22.12.2014 – 13% rocznie, podstawa prawna: (Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434)
okres: od 15.10.2005 do 14.12.2008 – 11,5% rocznie, podstawa prawna: (Dz. U. z 2005 r. nr 201, poz. 1662)