Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych

Na rok 2016 planowana jest kolejna nowelizacja Ordynacji podatkowej, która zakłada m.in. wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji we wszystkich sprawach podatkowych. Co ważne pełnomocnictwo ogólne będzie składane tylko raz. Nie trzeba będzie składać, jak było do tej pory, pełnomocnictwa do każdej sprawy.

Od 1 stycznia 2016 roku pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych ma być udzielane na specjalnym formularzu. Minister finansów, jak to często bywa w naszym kraju, nie wydał dotychczas (sic!) jeszcze rozporządzenia ustalającego wzór tego formularza. Nowy wzór może jednak sprawić pewne kłopoty pełnomocnikom – nie przewidziano w nim bowiem udzielenia dalszego pełnomocnictwa, czyli substytucji.