Zmiany w ordynacji podatkowej

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1649) wprowadza ponad 170 nowych rozwiązań. Istotne zmiany obejmują m.in. należności traktowane według ordynacji podatkowej na równi z zaległością podatkową, a także instytucję zwrotu nadpłaty oraz sposób naliczania i wysokość odsetek za zwłokę.

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie zmiany dotyczące należności traktowanych na równi z zaległością. Obecnie kategoria ta nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których podatnik ma obowiązek zwrotu kwot nienależnie otrzymanych od fiskusa.

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą także w życie przepisy ordynacji podatkowej zmieniające zasady liczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Podatnicy zapłacą – w zależności od sytuacji – 50% albo 150 % stawki podstawowej (obecnie wynosi 8 proc. w skali roku). Obniżona stawka odsetek wyniesie połowę podstawowej. Będzie stosowana jedynie w razie złożenia korekty deklaracji w terminie sześciu miesięcy od dnia upływu terminu, a następnie uregulowania należności w ciągu siedmiu dni. Za pomyłki w rozliczaniu VAT (oszustwa podatkowe) przedsiębiorcy zapłacą od 1 stycznia 2016 roku – 150 % stawki podstawowej odsetek za zwłokę.