Koniec optymalizacji

W dniu 16 listopada 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt I FPS 6/15, podjął – niekorzystną dla podatników – uchwałę dotyczącą przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia.

W wydanej uchwale siedmioosobowy skład NSA odpowiedział twierdząco na pytanie “czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT?” podzielając stanowisko Ministra Finansów, iż powyższe przekazanie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem NSA w sytuacji, gdy w zamian za udziały spółka przekazuje towary, a niewątpliwie są nimi nieruchomości, to jest to dostawa. Dochodzi bowiem do rozporządzania towarem jak właściciel, a czynność ma charakter odpłatny. W rezultacie, spółka wydająca nieruchomość będzie musiała odprowadzić VAT od tej transakcji.

Przypomnijmy, iż przekazanie wspólnikowi nieruchomości przestało być już wcześniej opłacalne na gruncie CIT. O opodatkowanie takiej transakcji podatkiem dochodowym – po licznych porażkach w sądach administracyjnych, nie będąc w stanie zmienić korzystnej dla podatników linii orzeczniczej, fiskus zadbał rok temu, dodając od 1 stycznia 2015 roku w ustawie o CIT odpowiedni przepis (art. 14a).