Zaproszenie dla sprzedawców oleju opałowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż mec. Piotr Lewczyk został poproszony przez Polską Izbę Paliw Płynnych  do przedstawienia podczas odbywających się w Warszawie Tagów Paliw, w dniu 25 maja 2012 roku, dwóch referatów na temat:

1. bieżącego orzecznictwa WSA i NSA w przedmiocie odpowiedzialności sprzedawców oleju opałowego, a ponadto

2. dwóch zapytań WSA do TK w sprawie „nowej ustawy o podatku akcyzowym”.

Serdecznie zapraszamy,

więcej na:

http://www.targi.paliwa.pl/index.php?page=program-imprez-towarzyszacych

http://www.targi.paliwa.pl/uploads/IMPREZY/Debata%20LOO%20zgłoszenie.pdf