Wpisy dla tagu: spółka komandytowo-akcyjna

Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

W dniu 20 maja 2013 roku, Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę, w myślę której: 1. Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) jest […]