Wpisy dla tagu: odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe – zmiany od 1 stycznia 2016 roku

Poczynając od dnia 1 stycznia 2016 roku wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym, natomiast odsetki za opóźnienie to 7% rocznie. Ponadto od początku roku mamy nowe zasady obliczania odsetek ustawowych i za opóźnienie — i tak zgodnie z art. 359 par 2 k.c. odsetki ustawowe równe są sumie stopy referencyjnej NBP + 3,5 […]